Betingelser

For oprettelse og brug af profil på MineAlternativer.dk & kontakt til behandlere fra besøgende.

Introduktion

Vi ønsker at skabe klare linjer for den service vi leverer, både til behandlerne men også til de besøgende på MineAlternativer.dk. Derfor stiller vi en række betingelser til brugen MineAlternativer.dk. Med disse betingelser klarlægges hvilke krav der skal overholdes, og hvilke rettigheder MineAlternativer.dk har over din anvendelse af platformen.

For behandlerne

For at sikre at vi kan levere den bedst mulige service for behandlere, er der en række betingelser, behandleren skal godkende for at blive tilmeldt MineAlternativer.dk.  Disse betingelse har vi kategoriseret og oplistet herunder. Hvis du har spørgsmål eller input er du velkommen til at kontakte os.

Marketing

  • Vi forbeholder os retten til at promovere din behandler profil i det online rum, både internt på MineAlternativer.dk domænet, men også via vores andre marketing kanaler.
  • Vi må anvende dine oplyste adresseinformationer til at henvise de besøgende til Google Maps eller lignende online korttjenester.
  • Du accepterer at vi anvender din email til at fremsende henvendelser fra besøgende og mulige klienter, der gerne vil i kontakt med dig.

Tilmelding, profil og konto

  • Din profil gennemgås og godkendes før udgivelse
  • Du må ikke have mere end 1 behandler profil pr. klinik uanset om I er flere ansatte
  • Falske profiler bliver deaktiveret og slettet
  • Du får tilknyttet en gratis brugerkonto til fremtid brug på platformen
  • Vi forbeholder os retten til at justere dit profil navn hvis vi vurdere du har fejltolket feltets formål. Vi værner om brugeroplevelsen for de besøgende - Eks. på fejltolkninger:
    • Behandler Titel/ overskrift felt:
      • Der må ikke indgå hjemmeside adresser i behandler profilens navn
      • Der må ikke indgå både kliniknavn og behandlernavn i titlen på en behandlerprofil
      • Ingen brug af blokbogstaver
      • Ingen brug af citater eller opråb
      • Kliniknavn / v Behandlernavn
    • "Om" felt:
      • At du prøver at lave speciel formatering af din tekst - Vi justere balancen på alle tekst afsnit, så de lever op til vores layout krav på platformen
      • Du må ikke nævne RAB i nogen form hvis du ikke kan dokumentere aktiv medlemskab i en statslig godkendt forening
      • Du må ikke anvende dette felt til at sælge produkter i nogen form - Feltet skal give besøgende indsigt i dine kompetencer som behandler.
    • Hjemmesideadresse:
      • Skal henvise til behandlerens hjemmeside, hvor de besøgende kan læse endnu mere om hvad behandleren tilbyder -Dvs. at der bla. ikke må linkes til intetsigende, upersonlige webshops og online produkter i dette felt.
    • Profilbillede
      • Det felt er ment til at skabe genkendelighed for de besøgende- Dvs. at et person billede af behandleren som udfører behandlingerne, eller det logo som Behandleren bruger i forbindelse med klinik, marketing eller lignende. Billeder som Upersonlige , intetsigende, og for brugerne irrelevant vil blive fjernet fra profilen. eks. produkt billeder fra webshops
  • Vi forbeholder os retten til at kontakte dig vedr. din behandlerprofil hvis nødvendigt, via oplyste informationer

CVR. Verificering

  • Få at opnå et "CVR mærke" på en behandler profil skal der indtast et 8 cifret dansk CVR. nummer når behandler profilen oprettes
  • I behandlerprofilens godkendelses process bliver der slået op i det offentlige virksomhedsregister på Virk.dk's platform
    • Hvis en aktiv virksomhed tilknyttet oplyste CVR.nr. ikke findes hos den statslige styrelse, vil CVR. nr. blive fjernet fra behandlerprofilen og "CVR. mærket" vil forsvinde fra behandlerprofilen

Bedømmelser & anmeldelser af behandler

  • Bedømmelse 1-10 (0.5 - 5,0 stjerner)
    • Når en besøgende afgiver en bedømmelse bliver der fremsendt en notifikation til behandleren
    • Bedømmelser afgivet bliver tilføjet umiddelbart efter afgivelse fra besøgende
    • En bedømmelse kan fjernes fra en profil hvis:
      • Behandleren har underbygget indsigelser kontaktes MineAlternativer.dk og en forsonen afklaringsdialog påbegyndes mellem partnerne
      • En afsender ønsker at få fjernet sin bedømmelse
      • Vi mistænker misbrug af funktionen:
        • Hvis vi en behandler misbruger anmeldelses funktionen, på den ene eller anden måde, vil der forekomme midlertidig suspendering af profilen
          • Under suspendering vil profilen blev gransket og behandleren kontaktet
          • Behandleren skal indgå aktivt i en dialog med MineAlternativer.dk for at kunne komme i betragtning til at ophæve suspendering af profilen
          • I værste tilfælde vil vi deaktivere profilen og den vil ryge på vores "Black list" - Hvilket betyder permanent ekskludering fra MineAlternativer.dk
          • Når en profil bliver åbnet på ny efter suspendering vil anmeldelsesfunktionen være slået fra og besøgende vil blive gjort opmærksom på hvorfor denne behandler ikke kan anmeldes/bedømmes - For fuld gennemsigtighed.
  •  Tekstlig anmeldelse + Bedømmelse 1-10
    • Alle tekstlige anmeldelser skal gennemgåes og godkendes før de offentliggøres på en behandlerprofil
    • Behandleren bliver underettet via email når en besøgende afgiver en anmeldelse til tilhørende behandlerprofil
    • En tekstlig anmeldelse godkendes når:
      • Den er gennemlæst for god takt og tone
      • Den ikke af personlig anklagende, truende og/eller injurierende
    • Fjernelse af en tekstlig anmeldelse kan ske hvis:
      • Behandleren har underbygget indsigelser -  MineAlternativer.dk kontaktes og en forsonen afklaringsdialog påbegyndes mellem partnerne
      • En afsender ønsker at få fjernet sin bedømmelse

RAB Dokumentation & Verificering

  • Behandlereen skal fremsende gyldig dokumentation for at personen har et aktiv medlemskab hos en af de statslige godkendte organisationer - 2 metoder:
    • Det sker via  fremsendelse af billede dokumentation af behandlerens medlemsskabsbevis - Her skal udløbsdato være synligt og tydligt for at kunne godkendes.
    • Behandleren linker til offentlig tilgænglig medlemsliste hos en af de statslige godkendte RAB organisationer
  • Hvis RAB medlemskabet har en udløbsdato, vil dette blive indført på "RAB mærket" på behandlerens profil, og mærket vil automatisk forsvinde fra profilen ved udløbsdatoen.
    • Det er behandlerens eget ansvar at fremsende dokumentation af fornyelse af medlemskab for at opnå "RAB mærket" på sin profil igen.
  • Ved "link tilmedlemsliste" vil vi løbende laver opfølgende status gennemgang. Vi samarbejder med RAB organisationerne omkring verificering af behandlerprofilerne.
  • Står der i din "Om tekst" er du er RAB godkendt uden at du har kunne dokumentere det, vil vores moderatorer fjerne sætninger, og omtale heraf.
  • Det er til en hver tid Behandlerens ansvar at fremsende dokumentation for sit RAB medlemskab - Der vil som udgangspunkt ikke blive notificeret om udløb eller fjernelse

Oplyste infomationer

  • Du skal overholde dansk markedsføringslovgivning og andre gældende danske love, i forbindelse med din profilinformation. Det betyder du må ikke vildlede forbrugerne med usande påstande
  • Du skal overholde god praksis, og vi kan til enhver tid lukke din profil hvis vi oplever andet fra dine klienter, eller andre interessenter
  • Ønsker du rettelser af dine infomationer, skal du tage kontakt via formular eller email indtil anden metode er udviklet

Besøgende

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller øvrig brug af services.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev, brug af kontaktformular eller anmeldelse af behandler.

Henvendelser til behandlere

Vores platform sender automatisk din henvendelse, til den behandler du vælger at henvende dig til. Herefter er det op til den enkelte behandler at vende tilbage til dig.

Forbehold for behandling

Det er op til den enkelte behandler om de har tid eller lyst til at behandle dig.

Selve behandlingen

Vi har ingen tilknytning til de enkelte behandlere, eller de behandlinger de udfører. MineAlternativer.dk har derfor intet ansvar i forhold til hverken behandlinger eller behandlere. Dog er du altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du vil dele din oplevelse fra en behandler med os, og mener vi bør have indsigt i denne.

Bedømmelser og anmeldelser

Vi ønsker at give klienterne en stemme og et sted hvor de kan dele deres oplevelser om det gælder ris eller ros af en behandler. Vores retningslinjer skal overholdes før en bedømmelse/anmeldelse bliver offentliggjort:

  • Du skal til en hver tid, hvis vi stiller krav om det, kunne dokumentere at du har været til behandling hos den anmeldte/bedømte behandler ubetinget:
    • Hvis ikke, vil din anmeldelse/bedømmelse blive fjernet fra behandlerens profil, eller overhovedet ikke udgivet i første omgang.
  • Behandleren bliver fuldt underrettet når anmeldelse/bedømmelse afgives
    • Hvis nødvendigt vil der være en dialog proces med behandleren før din anmeldelse/bedømmelse udgives
  • Hvis anmelders oplyste email adresse ikke svare på vores henvendelser indenfor 7 dage vil bedømmelsen blive fjernet.
  • Afsende må ikke være injurierende i sine tekstlige anmeldelser
  • Afsender skal holde en god takt og tone og forholde sig sagligt
  • Vi accepter ikke misbrug af funktionen: Hvis vi en behandler misbruger anmeldelses funktionen, på den ene eller anden måde, vil der forekomme midlertidig suspendering af profilen
    • Under suspendering vil profilen blev gransket og behandleren kontaktet
    • Behandleren skal indgå aktivt i en dialog med MineAlternativer.dk for at kunne komme i betragtning til at ophæve suspendering af profilen
    • I værste tilfælde vil vi deaktivere profilen og den vil ryge på vores "Black list" - Hvilket betyder permanent ekskludering fra MineAlternativer.dk
    • Når en profil bliver åbnet på ny efter suspendering vil anmeldelsesfunktionen være slået fra og besøgende vil blive gjort opmærksom på hvorfor denne behandler ikke kan anmeldes/bedømmes - For fuld gennemsigtighed.

Videregivelse af oplysninger

De informationer du indtaster i forbindelse med henvendelse til en behandler via MineAlternativer.dk, videresendes kun til denne behandler, og deles i øvrigt ikke med tredjepart. Du har altid ret til at få tilsendt og/eller slettet eventuelle personoplysninger vi har registreret om dig. Her skal du blot kontakte os med din forespørgsel.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@digitypes.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.